Shutterstock

Rechtenvrije foto's, video's en muziek.

Dit is een online beeldenbank waar iedereen vrij toegang toe heeft en foto’s kan afhalen voor eender welk gebruik. Naast foto's vind je er ook video's en muziek.

Andere beeldbanken zijn Pexels (gratis), Unsplash (gratis) en iStock (betalend).

Check full lexicon
Het lexiconboek van Ikoon