Unsplash

De gratis online beeldenbank.

Dit is een online beeldenbank waar iedereen vrij toegang toe heeft en gratis foto’s kan afhalen voor eender welk gebruik.

Andere beeldbanken zijn Pexels (gratis), Shutterstock (betalend) en iStock (betalend).

www.unsplash.com, op een dienbord voor jou.

Check full lexicon
Het lexiconboek van Ikoon