Pexels

De gratis online beeldenbank.

Dit is een online beeldenbank waar iedereen vrij toegang toe heeft en gratis foto’s kan afhalen voor eender welk gebruik.

Andere beeldbanken zijn Unsplash (gratis), Shutterstock (betalend) en iStock (betalend).

Grasduinen tussen de foto's? Surf naar www.pexels.com.

Check full lexicon
Het lexiconboek van Ikoon