sensitive

website
sensitive website homepage mockup imac

Start

Myriam Claeys, het gezicht achter Sensitive, gebruikt de combinatie van rustgevende massage en begeleiding in voeding en beweging om lichaam en geest in evenwicht te brengen.

Om haar aanbod op een duidelijke en aantrekkelijke manier kenbaar te maken, wil Myriam ook online zichtbaar én vindbaar zijn. Ze klopt bij ikoon aan om haar hierin te ondersteunen.

 

Resultaat

Eerst en vooral luisteren we naar het verhaal van Myriam en wat ze precies wil aanbieden. Op basis daarvan maken we een structuur op om de diensten voor te stellen en mensen makkelijk te laten contact nemen voor een afspraak of meer info.

We organiseren een fotoshoot ter plaatse om Myriams manier van werken in beeld te brengen. Deze foto's helpen om het ontwerp in de juiste richting te sturen. De druppelvorm uit het logo loopt als een rode draad doorheen de website.

#website

sensitive website homepage mockup imac
trappen lopen op sportschoenen